Płace w Urzędzie
Pojęcie wynagrodzenia jest wieloznaczne - w wąskim ujęciu oznacza płacę, natomiast w szerszym - płacowe, jak i pozapłacowe korzyści uzyskiwane z tytułu świadczenia pracy. Przez pojęcie wynagrodzenia należy rozumieć ogół wydatków pieniężnych oraz świadczeń w naturze, które pracownik otrzymuje od pracodawcy z tytułu zatrudnienia.

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy nr 40 z dnia 2007-10-02; Monika Borkowska; „Kiedy wynagrodzenie wpływa na motywację”.

Formularze (wzory) do pobrania

- ogólne
1) Gratyfikacja urlopowa wniosek

     plik/file/gratyfikacja_urlopowa_wniosek_2_v2.doc
 
2) Gratyfikacja urlopowa oświadczenie

     plik/file/Gratyfikacja_urlopowa_oswiadczenie_2015_v3.doc

3) Wniosek o częściowy zwrot kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci
    
     plik/file/Wniosek_o_dofinansowanie_wz_2015.doc

4) Porozumienie w sprawie przekazywania na rachunek bankowy należności pieniężnych żołnierza
    
     plik/file/porozumienie_w_sprawie_ROR_2015.doc
 
5) Wniosek o zwrot kosztów przejazdu raz w miesiącu do DA
 
     plik/file/Wniosek_o_zwrot_kosztow_przejazdu_raz_w_miesiacu_do_DA_wer_2015.doc
 
6) Zgoda pracownika na przekazywanie wynagrodzenia na konto
 
     plik/file/Zgoda_pracownika_na_ROR.pdf

- podatkowe (dotyczą również żołnierzy służących za granicą)
1) Oświadczenie w sprawie częściowego zaniechania pobierania zaliczek na podatek dochodowy

     plik/file/oswiadczenie_o_wspolnym_opodatkowaniu.doc

2) PIT-2

     plik/file/pit_2_2013.pdf

3) Wniosek w sprawie potrącania podatku wg skali 32 %

     plik/file/Wniosek_w_sprawie_potracania_podatku_wg_skali_32_.doc

- ubezpieczeń społecznych (dotyczą również żołnierzy służących zagranicą)
1) Wniosek o obniżenie składki ZUS

     plik/file/Zawiadomienie-_ograniczenie_skladek_ZUS.doc

2) Wzór ZUS_ZZA

     plik/file/wzor_zus_zza.pdf

3) Wzór ZUS_ZCNA

     plik/file/wzor_zus_zcna.pdf

4) ZUS_ZZA obowiązuje od 01.11.2013 r.

      plik/file/zza(1.11.2013).pdf

5) ZUS_ZCNA obowiązuje od 01.11.2013 r.

     plik/file/zcna(1.11.2013).pdf

6) ZUS_ZUA obowiązuje od 01.11.2013 r.

     plik/file/zua(1.11.2013).pdf

7) ZUS_ZIUA obowiązuje od 01.11.2013 r.

    plik/file/ziua(1.11.2013).pdf

8) ZUS_ZWUA obowiązuje od 01.11.2013 r.

     plik/file/zwua(1.11.2013).pdf

- związane ze służbą zagraniczną
1) Kwestionariusz - dane osobowe żołnierza

     plik/file/dane_osobowe_zolnierza_1.doc

2) Kwestionariusz - dane osobowe rodziny żołnierza

     plik/file/dane_osobowe_rodziny_1.doc

3) Wniosek o wypłatę zasiłku adaptacyjnego

     plik/file/Wniosek_zasilek_adaptacyjny_1.doc

4) Oświadczenie zgody na przekazywanie należności żołnierza na ROR do czasu podpisania porozumienia

     plik/file/oswiadczenie_zgody_na_ROR.doc

5) Porozumienie w sprawie przekazywania na rachunek bankowy należności pieniężnych dla żołnierzy pełniących służbę zagranicą

     plik/file/porozumienie_ROR_v_10_2014(2).doc
    
    
Redaktor działu: płk Bogusław RYSZKA, tel. +48 261846 213