Struktura

Struktura organizacyjna Departamentu Administracyjnego MON przedstawia się następująco:

KIEROWNICTWO
Dyrektor Departamentu
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zastępca Dyrektora Departamentu
Główny Księgowy urzędu MON
KOMÓRKI WEWNĘTRZNE BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE
DYREKTOROWI DEPARTAMENTU
Wydział Organizacyjny
Wydział Zabezpieczenia Przedstawicielstw Poza Granicami Kraju
KOMÓRKI WEWNĘTRZNE BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE
ZASTĘPCY DYREKTORA DEPARTAMENTU
Wydział Rozrachunków i Rozliczeń
Wydział Planowania i Monitorowania Budżetu
Wydział Należności Osobowych
KOMÓRKI WEWNĘTRZNE BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE
ZASTĘPCY DYREKTORA DEPARTAMENTU
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Wydział Technicznego Utrzymania Nieruchomości
KOMÓRKI WEWNĘTRZNE BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE
ZASTĘPCY DYREKTORA DEPARTAMENTU
Wydział Materiałowo-Techniczny
Wydział Inwentaryzacji Majątku
Wydział Zamówień Publicznych
Wydział Planowania Logistycznego

Redaktor działu: płk Tomasz GRUBA, tel. +48 261 840 027