Strona Główna

Departament Administracyjny MON jest komórką właściwą w zakresie logistycznego zabezpieczenia Urzędu Ministra Obrony Narodowej oraz żołnierzy i pracowników w strukturach poza granicami państwa, realizuje zadania zarządcy nieruchomości i inwestora w obiektach Ministerstwa, przygotowuje projekt budżetu Ministerstwa oraz sprawuje funkcję dysponenta głównego jako dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia, prowadzi rachunkowość, sprawy kompetencyjne i etatowe Ministerstwa, organizuje i zabezpiecza funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Ministra Obrony Narodowej (SK MON), normuje oraz doskonali proces planowania i sprawozdawczości z działalności Ministerstwa, prowadzi sprawy kadrowe i politykę zarządzania zasobami ludzkimi w stosunku do pracowników, a także realizuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie.
Departament Administracyjny w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej jest usytuowany w pionie Dyrektora Generalnego MON.

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Departamencie Administracyjnym MON:

DYREKTOR
   Marta HOŁOWNIA-WOŹNY

ZASTĘPCA DYREKTORA
   Teresa KOZŁOWSKA

ZASTĘPCA DYREKTORA
  Marcin BOMBRYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA
 

 

 

 

Webmaster: Paweł BRYK, tel. +48 261 874 314